Reageren?
02 augustus 2004
*/ ?>
Beveiliger 2 & Vakdiploma Beveiliging

Beveiliger 2

Op woensdag 22 september 2004 start Reba, in samenwerking met een Crebo erkend opleidingsinstituut, weer met de mondelinge opleiding voor het wettelijk verplichte diploma Beveiliger 2.
De cursus wordt gegeven in Veldhoven


Lees verder...

03 februari 2004 */ ?>
Uw bevoegdheden en winkelcriminaliteit

"Uw bevoegdheden en winkelcriminaliteit"

In deze praktijktraining, wordt u op praktische wijze geoefend in het optreden tegen winkelcriminaliteit.
Ook wordt u gewezen op strafrechtelijke valkuilen waar u in terecht zou kunnen komen als u fouten maakt, en hoe u deze fouten kunt voorkomen.
Deze training wordt altijd aangepast aan uw werkomstandigheden, derhalve vindt de cursus bij u op locatie plaats.


Lees verder...

30 januari 2004 */ ?>
Observatietraining beveiligingspersoneel

Voor het goed functioneren van beveiligingsmedewerkers is het noodzakelijk dat zij weten waarnaar zij moeten “kijken”.
Deze training wordt bijvoorbeeld ook gegeven aan personen die tijdens of na werktijd, stortingen doen bij banken. Dit is een vaardigheid die men voor een deel kan aanleren.
Wij organiseren een training die ontwikkeld is vanuit politiepraktijkervaring.
De cursus bestaat uit twee gedeelten: een theoretische en een praktische.

Lees verder...

03 oktober 2003 */ ?>
Observatie / contra-observatie

Tijdens de observatie/contra-observatietraining zal er in eerste aanleg worden gekeken naar de noodzaak van observatie/contra-observatie. Men zal naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen uit het recente verleden een indruk krijgen waarom observatie/contra-observatie van essentieel belang is voor een goede beveiliging.
Lees verder...

27 augustus 2003 */ ?>
Overvalpreventie

Een overval kunnen we niet voorkomen. In toenemende mate worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met overvallen. In 1999 is er een toename te zien van 13%. In de personele sfeer heeft deze ingrijpende gebeurtenis vaak verstrekkende gevolgen.


Lees verder...

21 augustus 2003 */ ?>
Omgaan met agressie

De laatste jaren verandert onze samenleving voortdurend. Naast veel positieve aspecten brengt dit ook negatieve onderdelen met zich mee. Een van die aspecten is de toename van agressie. Uitwassen hiervan zijn bijna dagelijks in de krant te lezen.
Lees verder...

18 augustus 2003 */ ?>
Omgaan met winkeldiefstal

Jaarlijks wordt er in de detailhandel in Nederland voor ongeveer 1,9 miljard aan goederen gestolen. Een ernstig probleem binnen de detailhandel. Er zijn inmiddels veel beveiligingsmiddelen ontwikkeld die op verschillende manieren kunnen bijdragen aan het signaleren van winkeldiefstal. Het daadwerkelijk optreden bij winkeldiefstal zowel repressief dan wel preventief is en blijft een taak van de medewerkers.
Lees verder...

*/ if (file_exists("/home/multi/public_html/beveiliging//links/mainlinks.html")) { ?>
Links


Z"; print "o"; print "e"; print "k"; */ print "Zoek"; //print "Zoek nu ook bijvoorbeeld "; } function urlencoder ($uc, $mc, $sc, $au, $id) { $enc['uc'] = urlencode ($uc); $enc['mc'] = urlencode ($mc); $enc['sc'] = urlencode ($sc); $enc['au'] = urlencode ($au); $enc['id'] = urlencode ($id); return $enc; } ?>