Reageren?

*/ ?>
27 januari 2004
*/ ?>

Veilig elektronisch betalen

Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat Nederlandse consumenten liever niet hun creditcard gebruiken voor de betaling van hun online aankopen. Reden hiervoor is dat het gevoel van vertrouwen ontbreekt. Creditcardmaatschappijen en banken ontwikkelen diverse systemen om toch veilige internetbetalingen mogelijk te maken.

Naast de groei van het aantal gebruikers van het internet, groeit ook ieder jaar het aantal aankopen dat via het internet plaatsvindt (online aankopen). De belangrijkste reden voor de consument om over te gaan tot het doen van online aankopen zijn:

Gemakkelijk plaatsen van bestelling
Lagere prijzen
Grotere keuzemogelijkheid uit producten
Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat Nederlandse consumenten liever niet hun creditcard gebruiken voor de betaling van hun online aankopen. Reden hiervoor is dat het gevoel van vertrouwen ontbreekt. Om aan de betalingsverplichting te voldoen zijn de incassomachtiging en de acceptgiro bij de consument erg populair.

De creditcard is ondanks de impopulariteit bij de Nederlandse, wereldwijd het meest aangeboden middel om aan de betalingsverplichting te voldoen. Uit onderzoek blijkt dat in 75% van de gevallen de mogelijkheid wordt geboden om met creditcard te betalen (Bron: Berenschot, 2001). Toch  vinden ook veel ondernemers het gebruik van de creditcard niet ideaal. Het is namelijk de ondernemer die voor de kosten moet opdraaien indien in het geval van (vermeende) fraude een transactie wordt teruggedraaid (charge back).

Vanuit de markt zijn er daarom diverse initiatieven geïnitieerd om het betalen op internet veiliger te maken. Een eerste poging om creditcard betalingen veiliger te maken, het SET protocol, is in 2001 stopgezet vanwege de te hoge kosten en het feit dat het systeem gebruiksonvriendelijk was.

De grote creditmaatschappijen hebben uiteindelijk het roer overgenomen en zijn overgegaan tot de ontwikkeling van een ‘veilig’ systeem dat betalingen op het internet mogelijk maakt en het vertrouwen geniet van zowel consument als ondernemer. MasterCard heeft het ‘Universal Cardholder Authentication Field' (UCAF) ontwikkeld en Visa het systeem 3D-Secure, ook bekend als ‘Verified by Visa’. Sinds eind 2002 hebben beide maatschappijen afgesproken dat hun systemen met elkaar interoperabel zullen zijn. Op deze manier is de basis gelegd om online op een (nog) veiligere manier met een creditcard te betalen.


Dit systeem ziet er kort gezegd als volgt uit; de koper moet aantonen dat hij is wie hij zegt te zijn (authenticatie). Het systeem heeft een dusdanige waarborg dat achteraf gemakkelijk de identiteit van de koper kan worden vastgesteld. De voordelen voor de consument zijn dat er minder makkelijk kan worden gefraudeerd met zijn creditcardgegevensdan bij de huidige methode van betalen met creditcard. Een voordeel voor de ondernemer is dat hij  niet meer het risico draagt van ‘charge back’. De betaling is gegarandeerd en kan dus niet zomaar worden teruggedraaid. Mocht er toch iets misgaan dan staat de creditcardmaatschappij in voor de, door de gebruiker geleden, schade.


Om een hoge mate van betrouwbaarheid te kunnen garanderen zal uiteindelijk gebruik gemaakt gaan worden van een  chip op de creditcard die de gebruiker in een (kaartlezer) kan steken die verbonden is met zijn computer. Via de chipkaart en de kaartlezer wordt de gebruiker geïdentificeerd en kan de betaling plaatsvinden.


Een mogelijke drempel is dat de verschillende banken en creditcard maatschappijen verschillende kaartlezers gaan gebruiken die niet compatibel zijn. Dit probleem is ondervangen door ‘Finread’, een Europese standaard voor kaartlezers die voor meerdere soorten kaarten te gebruiken zijn. De verwachting is dat deze standaard op termijn zal worden ingevoerdzodat de verschillende technieken die door de banken worden gebruikt geen belemmering opleveren. Een kaartlezer die aan de Finread standaard voldoet zal naar aller waarschijnlijkheid ook gebruikt kunnen worden voor de chipknip.


De eerste partijen die deze systemen voor veilige creditcardbetalingen naar alle waarschijnlijkheid zullen gaan ondersteunen zijn de zogenaamde Payment Service Providers (PSP) zoals Bibit, TWYP en IntroPay. Deze bedrijven treden op als intermediair voor afhandelingen van betalingen op het internet. De PSP’s zijn erbij gebaat zoveel mogelijk elektronische betaalsystemen aan hun klanten aan te bieden.

Naast het gebruik van chipkaart en kaartlezer zijn er ook nog ander vormen van online betalen denkbaar. Zo kan men bijvoorbeeld denken aan ecash. Tegen betaling ontvangt de gebruiker een aantal (digitale) ‘credits’ die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Deze ‘credits’ kunnen worden ingelegd als ware het geld en op deze manier kunnen kleine betalingen (micropayments) worden verricht. De ontwikkeling van dergelijke betalingsmogelijkheden staat nog in de kinderschoenen, maar is desondanks interessant om te (blijven) volgen. Voor het slagen van een betalingsinstrument als ecash is het noodzakelijk dat een (soortgelijke)organisatie als Interpay de ontwikkelingen steunt en coördineert. Uiteindelijk moet het geld immers op de bankrekening van de ondernemer/ dienstverlener terechtkomen.

Bron:informatiebeveiliging.nl

 Voor meer informatie over dit onderwerp:

www.epaynews.com

www.simonl.org

www.interpay.nl

www.finread.com

 

Niet gevonden wat u zoekt? Klik hier en stel uw vraag aan MultiGids!

Gerelateerde artikelen
 • Veilig uitgaan
 • Hoe veilig is jouw browser?
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • 5 tips voor veilig internetgebruik
 • Geplaatst door CS om 02:00
  */ ?>
  */ if (file_exists("/home/multi/public_html/beveiliging//links/mainlinks.html")) { ?>
  Links


  Z"; print "o"; print "e"; print "k"; */ print "Zoek"; //print "Zoek nu ook bijvoorbeeld "; } function urlencoder ($uc, $mc, $sc, $au, $id) { $enc['uc'] = urlencode ($uc); $enc['mc'] = urlencode ($mc); $enc['sc'] = urlencode ($sc); $enc['au'] = urlencode ($au); $enc['id'] = urlencode ($id); return $enc; } ?>