Reageren?

*/ ?>
27 augustus 2003
*/ ?>

Overvalpreventie

Een overval kunnen we niet voorkomen. In toenemende mate worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met overvallen. In 1999 is er een toename te zien van 13%. In de personele sfeer heeft deze ingrijpende gebeurtenis vaak verstrekkende gevolgen.In deze training wordt veel aandacht besteed aan achtergrondinformatie over overvallen, de motieven van een overvaller en hoe deze te werk gaat. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan het gedrag tijdens of direct na een overval. 
Met deze informatie krijgen de deelnemers inzicht in de motieven en drijfveren van een overvaller.

Ook regels en procedures van het bedrijf of de instelling worden belicht. Voornamelijk de regels en procedures die direct en indirect verband houden met veiligheid, worden hier behandeld. Hierbij vindt de koppeling plaats tussen de drijfveren van de overvaller en de eigen regels en procedures waardoor actief gewerkt kan worden aan het verbeteren van de eigen veiligheid.

Met elkaar zorgdragen voor een goede uitvoering van regels en procedures verkleint de kans slachtoffer te worden van een overval aanzienlijk. Er zal tijdens de training duidelijk worden gemaakt welke verantwoording elk individu heeft om de kans op een overval te verkleinen.

Leerdoel: de deelnemers kennis laten maken met de motieven en drijfveren van de overvaller(s). Het in groepsverband bespreken van regels en procedures. Het verhogen van de veiligheid in het algemeen en hun eigen veiligheid in het bijzonder staat hierbij centraal.

De training duurt 1 dagdeel.


OVERVALPREVENTIE / KADERTRAINING

Deze training is een uitbreiding van de eerder omschreven training overvalpreventie en is met name gericht op het kader. 
Na inventarisatie van de reeds bestaande regels en procedures wordt met de kaderleden gekeken naar de effectiviteit van deze regels en procedures en hoe deze bij voortduring onder aandacht van medewerkers kunnen worden gebracht. Bovendien wordt er dieper ingegaan op de motieven en drijfveren van de overvaller(s).
Door inzichten te geven over de criteria die overvallers gebruiken of er wel of geen overval wordt uitgevoerd op uw bedrijf kan men gericht maatregelen nemen.
Dan is nog niet uitgesloten dat men slachtoffer wordt van een overval. Hoe te handelen tijdens en na een overval zal dan ook veel aandacht krijgen.

Bovendien wordt in deze training aandacht besteed aan het opvangen van medewerkers na een schokkende gebeurtenis. In principe moet dit worden overgelaten aan professionals maar die zijn niet a la minuut ter plaatse.
In het bijzonder het onderwerp hoe medewerkers op een goede wijze ondersteund kunnen worden wat vooral wel en juist niet te doen krijgt hierbij de aandacht.

Dit onderdeel van training is opzet in nauwe samenwerking met het zusterbedrijf D.O.E.N. v.o.f.

Leerdoel: Het leren onderkennen van de zwakke kanten van regels en procedures. Benoemen van de zwakke punten van zijn/haar bedrijf. Het blijvend motiveren en stimuleren van medewerkers om zich te houden aan de regels en procedures. Op een juiste manier weten hoe te handelen tijdens en direct na een overval.

De training duurt 2 dagdelen.

Bron:Tar.nl

Niet gevonden wat u zoekt? Klik hier en stel uw vraag aan MultiGids!

Gerelateerde artikelen
Geplaatst door CS om 09:46
*/ ?>
*/ if (file_exists("/home/multi/public_html/beveiliging//links/mainlinks.html")) { ?>
Links


Z"; print "o"; print "e"; print "k"; */ print "Zoek"; //print "Zoek nu ook bijvoorbeeld "; } function urlencoder ($uc, $mc, $sc, $au, $id) { $enc['uc'] = urlencode ($uc); $enc['mc'] = urlencode ($mc); $enc['sc'] = urlencode ($sc); $enc['au'] = urlencode ($au); $enc['id'] = urlencode ($id); return $enc; } ?>