Reageren?

*/ ?>
16 augustus 2003
*/ ?>

Veiligheid juweliersbranche moet worden vergroot

Minder bureaucratie en praktische oplossingen moet de branche in staat stellen zich beter te beveiligen. Een pakket van preventieve maatregelen, verbeterde samenwerking tussen politie en juweliers en aandacht voor de overvalproblematiek van politie en Openbaar Ministerie, moet de veiligheid van de juweliersbranche vergroten.

Dat staat in het rapport 'Goud in veiligheid' van de commissie die de veiligheid in de juweliersbranche heeft onderzocht. Het rapport is vandaag aan minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Het rapport wordt deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.
Minister Donner heeft de commissie ingesteld, om te onderzoeken hoe de veiligheid in de juweliersbranche kan worden vergroot. Eind januari is de commissie van start gegaan. In de commissie zaten vertegenwoordigers van de Federatie Goud en Zilver (FGZ), gemeenten, de politie en ministeries van Justitie en BZK.

De commissie is van mening dat het veiligheidsaspect zwaar moet wegen bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergunning voor een bouwkundige maatregel om het pand te beveiligen. De commissie adviseert gemeenten om bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor objecten met een hoog veiligheidsrisico zoals juweliers, veiligheid zwaarder te laten wegen dan bijvoorbeeld welstand. Dat kan in het lokale veiligheidsbeleid worden vastgelegd.

Daarnaast is noodzakelijk dat meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten in en vooral rondom het bedrijf. Gebleken is dat hierover nog veel onduidelijkheid bestaat bij juweliers en gemeenten.

De commissie beveelt de FGZ aan om, in overleg met de verzekeraars, een beveiligingsstrategie voor de juweliersbranche op te stellen en daarbij een passende boodschap naar potentiële daders te formuleren. Ieder juweliersbedrijf zou volgens de commissie een eigen veiligheidsplan moeten hebben dat op die veiligheidsstrategie is gebaseerd. In het plan moeten veiligheidsmaatregelen en te hanteren procedures (zoals toegangscontrole en ‘wat te doen bij een overval’) op elkaar zijn afgestemd.

De FGZ verzamelt nu informatie over incidenten bij juwelierszaken en verdachte situaties. De commissie adviseert de FGZ om die informatie uit te wisselen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Deze extra informatie kan worden gebruikt bij de analyse van incidenten en dreigingen rond juwelierszaken en kan bijdragen aan een hoger ophelderingspercentage.

Overvalcoördinatie op regionaal niveau heeft zich bewezen als middel om opsporingsresultaten van de politie te verbeteren en om potentiële slachtoffers tot betere preventieve maatregelen te inspireren. De commissie adviseert dat de Raad van Hoofdcommissarissen zich committeert aan een duidelijke structuur in de regiokorpsen voor de aanpak van overvalcriminaliteit en zorgdraagt voor de implementatie daarvan.

Reactie bewindslieden op het rapport "Goud in veiligheid".

De bewindslieden onderschrijven de adviezen van de commissie. De aanbevelingen van de commissie ten aanzien van de samenwerking met de KLPD en van de regionale overvalcoördinatie zullen zij nadrukkelijk onder de aandacht van de politie brengen.

Datzelfde zullen zij doen in de richting van de gemeenten als het gaat om de afweging van veiligheid en welstand. Justitie en BZK zullen samen met de branche meer bekendheid geven aan de regels die gelden voor het gebruik van camera’s met name rond een winkelpand.

Verder geeft de minister van Justitie, mede namens de minister van BZK, aan dat het advies van de commissie goed aansluit met de beweging die het kabinet met het programma 'Naar een veiliger samenleving' heeft ingezet.

Omdat samenwerking tussen ondernemers onderling op het terrein van veiligheid vaak een beter resultaat oplevert dan individuele maatregelen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Justitie en BZK vragen de branche om actief te participeren in dergelijke samenwerkingsverbanden.
 
bron: Persbericht Justitie

Niet gevonden wat u zoekt? Klik hier en stel uw vraag aan MultiGids!

Gerelateerde artikelen
 • Veiligheid gas- en elektriciteitsinstallaties moet gewaarborgd
 • Rotterdamse wijken worden veiliger
 • Inbraak: Wat u moet weten over de inbreker
 • Veiligheid is niet vanzelfsprekend
 • Veiligheid voor alles
 • Veiligheid verhogen in en om het huis
 • Veiligheid in de lucht begint op de grond
 • Extra geld voor veiligheid
 • Economie, democratie en veiligheid speerpunten kabinet
 • Geplaatst door CS om 23:59
  */ ?>
  */ if (file_exists("/home/multi/public_html/beveiliging//links/mainlinks.html")) { ?>
  Links


  Z"; print "o"; print "e"; print "k"; */ print "Zoek"; //print "Zoek nu ook bijvoorbeeld "; } function urlencoder ($uc, $mc, $sc, $au, $id) { $enc['uc'] = urlencode ($uc); $enc['mc'] = urlencode ($mc); $enc['sc'] = urlencode ($sc); $enc['au'] = urlencode ($au); $enc['id'] = urlencode ($id); return $enc; } ?>